Dental Center eDent

Dental centar eDent tim

O nama

Dental centar eDent nastao je spajanjem 20 godišnje prakse i iskustva Dental Centra Sever i Ordinacije dentalne medicine dr.dent.med. Habeković osnovane 1971.

Moderne tehnologije i materijali, nova znanja i vrhunski stručnjaci kao nadgradnja tradicije, postojanosti i dugogodišnjeg iskustva obje ordinacije rezultirali su najmodernijim, najnovijim, najboljim dentalnim centrom sa sveobuhvatnom uslugom.

Visoka razina usluge, maksimalna zbrinutost i zadovoljstvo pacijenata, osigurani su suradnjom tima doktora dentalne medicine i specijalista iz područja parodontologije, oralne kirurgije i ortodoncije kroz četri moderno opremljnene ordinacije.

Uz dental centar eDent djeluje i Ordinacija dentalne medicine Lidija Vlahov dr.dent.med. koja ima ugovor s HZZO-om.

Stručni tim

Lidija Vlahov

Lidija Vlahov

dr.med.dent

Denis Habeković

Denis Habeković

dr.med.dent

Darko Božić

Prof.dr.sci Darko Božić

spec.parodontolog

Podaci o tvrtki

Naziv (puni naziv):
Dental centar Edent društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje stomatoloških usluga
Skraćeni naziv: Dental centar Edent d.o.o.
Sjedište: Ilica 98/dv, 10 000 Zagreb
Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar - Trgovački sud u Zagrebu
Broj pod kojim je upisana: 080568076
Naziv i sjedište financijskih inst u kojima tvrtka ima otvorene račune:
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb
IBAN: HR9123600001101905443
Članovi uprave- Lidija Vlahov, Denis Habeković
Temeljni kapital - 20 000 kn, uplaćen je u cijelosti